Casal d’estiu escola Anglesola 2022

 

 

Aquí trobareu tota la informació referent a les condicions per a fer la sol·licitud de beca de l’ajuntament

Preguntes freqüents

INSCRIPCIONS

Quines són les dates del casal d’estiu?

El casal d’estiu es realitzarà del 27 de juny fins el 29 de juliol.

Quin és el període per fer la inscripció?

Del 23 d’abril al 20 de maig (ambdos inclosos).

Si l’infant no és de l’escola on es farà el casal d’estiu, hi pot participar?

Sí, a cada casal hi ha un número concret de places per infants d’altres escoles.

Si el curs vinent fa P3, l’infant pot fer casal d’estiu?

Per poder inscriure’s al casal d’estiu és obligatori haver cursat P3 durant aquest curs.

Si passat el període d’inscripcions vull apuntar el meu infant alguna setmana més, què puc fer?

Contactar amb la coordinació del teu casal (correu electrònic i telèfon de contacte al web i al full informatiu).

Quina és el període per poder demanar vetlladora/r i quina documentació he d’adjuntar per fer-ho?

Del 26 d’abril al 21 de maig. Heu d’omplir el document F7 i adjuntar el dictamen o l’informe del CDIAP (com més informació millor). Si no teniu recursos per enviar la documentació per correu electrònic poseu-vos en contacte amb nosaltres (623045625).

Què passa si ni jo ni les persones indicades com a responsables a la inscripció venim a buscar l’infant al casal?

Has de presentar una fotografia/fotocòpia del DNI i una fotografia actual de la persona que autoritzes a venir a buscar l’infant. A més, has de comunicar-ho a la coordinació del casal, ja sigui via correu o per telèfon.

Si finalment decideixo anul·lar la inscripció, què passa amb els diners que he pagat?

Per causes injustificades, notificant-ho 15 dies abans de l’inici de l’activitat del casal d’estiu, es retornarà el 50% de l’import pagat.

DOCUMENTACIÓ

Quina documentació s’ha d’adjuntar per fer la inscripció del casal d’estiu?

La foto del DNI o DNI escanejat del tutor o tutora legal, autorització de l’activitat (inclou drets d’imatge, permisos per subministrar medicació i autorització perquè l’infant pugui marxar sol o sola), fotocòpia de la targeta sanitària de l’infant i fotocòpia del carnet de vacunes. És molt important que tingueu la documentació preparada abans d’iniciar la inscripció. 

Si l’infant no està vacunat, què he de fer?

Ja sigui per contraindicació mèdica o degut a altres circumstàncies, caldrà presentar un certificat mèdic sobre el seu estat de salut.

BEQUES

Quin és el període per poder sol·licitar la beca?

Del 23 d’abril al 21 de maig (ambdós inclosos).

Per quantes setmanes puc demanar beca?

Es beca un màxim de 10 dies (dues setmanes) a cada infant.

Puc demanar la beca si estic empadronada fora de Barcelona?

No. Només podran demanar beca aquelles famílies que estiguin empadronades en el municipi de Barcelona. Excepcionalment, si per raons de necessitats educatives especials (NEE), l’infant està matriculadat/da d’ofici per part del Departament d’Ensenyament a una escola de Barcelona i la família resideix fora, es pot tramitar l’ajut.

No faig la declaració de renda, com ho he de fer?

En el cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible indicar en el formulari de sol·licitud d’ajut econòmic la informació següent:
– els ingressos nets percebuts durant el 2021 per cada membre de la família de la unitat de convivència on resideix l’infant;
– en cas que es percebi, l’import anual rebut com a persones beneficiàries de la renda mínima d’inserció (RMI) de les membres del nucli de convivència on viu l’infant.

La meva sogra viu amb nosaltres. Compta dins el nucli de convivència per demanar beca pel casal?

El nucli de convivència és format per mare/pare/tutora/tutor i fills/filles que convisquin al mateix domicili i estiguin empadronades plegades.

Sóc família monoparental, què he de presentar?

La persona sol·licitant comptarà per dues per al recompte d’ingressos/despeses familiars. Caldrà explicitar-ho en el formulari d’ajut i l’Ajuntament comprovarà d’ofici el reconeixement de la Generalitat.

Què passa si tinc custòdia compartida i no estic empadronada/t amb els infants?

En el cas que la persona sol·licitant no estigui empadronada amb l’infant o adolescent, caldrà presentar una còpia justificativa de la resolució judicial per poder tramitar l’ajut.

Què he de fer si una persona membre de la família presenta una diversitat funcional?

En el cas que en el nucli de convivència hi hagi un membre amb diversitat funcional igual o superior al 33%, aquesta comptarà com si es tractés de dues persones pel que fa al recompte d’ingressos/despeses familiars. Caldrà explicitar-ho en el formulari d’ajut i l’Ajuntament comprovarà d’ofici la resolució del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.

Com sabré si m’han concedit o no la beca?

La OAC (Oficina d’Atenció Ciutadana) enviarà un missatge al vostre número de telèfon amb l’adjudicació de la beca i l’import corresponent.

Hi haurà període de reclamacions?

Hi haurà un període de reclamacions dels ajuts econòmics del 31 de maig al 10 de juny, ambdós inclosos.

Altres ajuts econòmics: si Serveis Socials, Creu Roja, Càritas, etc ofereixen algun tipus d’ajuda durant el casal, qui ha de fer aquest contacte?

Les famílies que podeu accedir a algun tipus d’ajut per part de serveis socials, Creu Roja, Càritas, etc, sou vosaltres qui us heu de ficar en contacte amb elles per derivar-li el nostre correu electrònic i el nostre número de telèfon. Nosaltres farem un document conforme la família ha de pagar la quantitat concreta de la inscripció.

Aquesta web utilitza galetes. Si segueixes navegant estàs acceptant-la. Pots veure la política de galetes aquí:    Veure
Privacidad